Animatorzy Wizerunku Polski w Europie promują nie tylko wartości naszego narodu

Budowanie wizerunku Polski, tworzenie sieci powiązań podmiotów polonijnych i ich integracja wsparte edukacją podstawową i ekspercką w zakresie wartości w odniesieniu do różnych obszarów życia to główne wymiary realizacji projektu Animatorów Wizerunku Polski w Europie, rozpoczętego przez Instytut Myśli Schumana. W grudniu kończy się pierwszy etap inicjatywy, która wobec ogromnego zainteresowania i zapotrzebowania będzie kontynuowana od przyszłego roku już jako długofalowe przedsięwzięcie.

„W okresie od sierpnia do grudnia 2022 zorganizowano dwadzieścia spotkań, głównie on-line. Trzy spośród transmitowanych odbyły się stacjonarnie w Wilnie, Berlinie, Wiedniu i Sztokholmie. W ramach tego projektu odbyły się także spotkania z Polonią, Konsulami polskich Ambasad, obywatelami innych europejskich krajów w Barcelonie, Bukareszcie, Rzymie i Budapeszcie. Zrealizowane zostały założone cele projektu obejmujące pozyskanie spośród Polonii trzydziestu Animatorów z różnych krajów. Do tej grupy należą osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, media wraz ze stowarzyszeniami mediów” – wylicza koordynator AWPE Krzysztof Janowski. “To były spotkania z ekspertami” – relacjonuje, odsyłając do strony internetowej www.awpe.pl, gdzie znajduje się harmonogram i tematyka poszczególnych wydarzeń. Wskazuje przy tym, że w projekcie Animatorzy Wizerunku Polski w Europie szczególny nacisk położono na sprawy polonijne, które Instytut Schumana połączył z Powszechnym Uniwersytetem Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS, www.PUNCS.pl). Zamysł był taki, aby wspomniany Uniwersytet stał się platformą edukacji przyszłych Animatorów Wizerunku Polski.Animatorzy-wizerunku-Polski-w-Europie2

W ramach AWPE jest realizowane – jako trzeci projekt – Forum Polonii Gospodarczej. “Ma ono na celu nie tylko łączenie polskich i polonijnych przedsiębiorców oraz współpraca z firmami zagranicznymi w celu exportu polskich produktów i usług i inwestowania, między innymi w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, które obejmują obecnie całą Polskę” – wyjaśnia Janowski dodając, iż temu było poświęcone specjalne spotkanie z prezesami dwóch stref specjalnych – starachowickiej i katowickiej. “Ten projekt ma wzmacniać nie tylko dobre imię Polski, ale przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki. Wzmacniać za granicą każdego prowadzącego biznes Polaka, który często pod wpływem zniekształconych informacjami o Polsce, jakie można wyczytać w zachodnich gazetach, ma obniżone morale i jest osłabiany” – przekonuje. “Chcemy integrować polskie przedsiębiorstwa w kraju, którzy będą wspierać mniejszych przedsiębiorców za granicą, ale siłą rzeczy też będą się prezentować, reklamować i przez to rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych” – dodaje.

“Ten projekt ma wzmacniać wszystkie determinanty polskości, zarówno w kulturze, edukacji, mediach, przedsiębiorczości, gospodarce, badaniach, innowacji i nauce” – wylicza koordynator AWPE wskazując na potrzebę nasilenia komunikacji Polonii z rządem, w czym takie struktury mogłyby pomóc, oraz tworzenia Domów Polskich i wspierania polskich mediów. Chodzi przy tym nie tylko o budowanie dobrego imienia Polski, ale również promowanie tego, z czego Polska słynie najbardziej. “Chcemy wypracowywać wizytówkę Polaka, który nie tylko jest pracowity, zaradny, ale również wizytówkę wartości, które dzisiaj gubi Europa. Chcemy powrotu do Europy wartości w oparciu o myśl Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana, który miał na celu budowę europejskiej wspólnoty opartej na wartościach chrześcijańskich” – doprecyzowuje Janowski. Jednym z celów jest docieranie z tym przekazem do zagranicznych mediów, a za ich pośrednictwem – do ludzi mieszkających w innych europejskich krajach.

Tworzeniu struktur Animatorów Wizerunku Polski w Europie towarzyszy intensywna kampania medialna. W spotkaniu, które odbyło się 12 listopada w Ambasadzie RP w Wiedniu pod auspicjami konsula generalnego Bartłomieja Rosika wzięło udział wiele organizacji, przy czym na miejscu było kilkadziesiąt reprezentujących je osób. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim bieżących problemów Polaków i pojawiających się wyzwań. “Spotkaliśmy wiele osób, które mają na sercu krzewienie polskiej kultury i polskiej tradycji przez organizowanie Wigilii i Świąt w polskim stylu, na które zapraszają obywateli kraju ich zamieszkania. To pokazuje potrzeby i oczekiwania jakie są ludziach” – mówi Janowski.

Wspólnota Animatorów liczy ponad trzydzieści osób, aktywnych w różnych obszarach, ale ciągle dołączają nowi. Zaczynają oni silniej integrować Polaków, co będzie wzmacniać rozwijanie różnych inicjatyw, w tym zakresie istotne będzie dla tego dzieła budowanie koalicji różnych form mediów polonijnych, co ma tworzyć synergię i wzmacniać przekaz różnych treści w procesie budowania wizerunku Polski w oczach obywateli wszystkich narodów Europy. Dokonuje się wymiana biznesowa. “Ważnym wydarzeniem było spotkanie w Budapeszcie, które odbyło się 1 grudnia w Domu Polskim. Temat: “Europa Schumana. Projekt Animatorzy Wizerunku Polski w Europie”. W ramach tego wydarzenia otwarta została wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi” – powiedział Krzysztof Janowski. “Także w grudniu realizowane jest spotkanie w Ambasadzie RP w Sztokholmie, które przez transmisję umożliwia udział Polonii z różnych krajów. Takie spotkania realizowane są we współpracy między innymi ze Światowym Zrzeszeniem Mediów Polonijnych w Szwecji. Spotkania te są bardzo liczne, na który przybywają przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i organizacji polonijnych. Jeden z polskich przedsiębiorców zaoferował wszystkim uczestnikom przekazanie za symboliczną opłatą program do wyszukiwania klientów w Internecie. “W ten sposób chce wesprzeć polonijnych przedsiębiorców” – wyjaśnia koordynator AWPE.

“Czteromiesięczny pilotażowy projekt, który można powiedzieć już osiągnął swoje cele i pokazał, że jest potrzeba wzmacniania wizerunku Polski, organizowania spotkań z Polakami, aby wspierać ich w procesie integracji w procesie promocji polskich wartości i rozwijać ważną wiedzę w tym kontekście” – informuje Krzysztof Janowski. “Mamy szereg propozycji do wdrożenia w Nowym Roku, już o wiele większej skali. Widzimy, że to jest potrzebne i bardzo dobrze odbierane przez Polaków za granicą” – dodaje.

Cała inicjatywa byłaby niemożliwa bez wsparcia ze strony polskiego rządu. “Przede wszystkim wspiera nas Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Osoby tam pracujące łączą nas z Ambasadami, które bardzo dobrze przyczyniają się organizowania takich spotkań. Dla nas to jest bardzo cenne. Jesteśmy bardzo wdzięczni przede wszystkim Kancelarii Premiera, Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ambasadom, które umożliwiają realizację takich spotkań, co istotnie podnosi ich rangę. To wsparcie jest bezcenne” – mówi Janowski.

Krzysztof Janowski zapowiada, że AWPE będą docierać zarówno do kolejnych ambasad, jak i zagranicznych polskich ośrodków.

Koordynator AWPE zachęca do włączenia się w pracę Animatorów. “Zapraszamy do kontaktowania nas z Polakami, z Polonią, docierania z tą informacją do Polonii. Zachęcamy do przyłączenia się do naszego grona Animatorów, bo w grupie siła. Naszym celem jest jednoczyć wszystkie środowiska, nie dzielić. Możemy się spierać na różnych poziomach, możemy mieć odmienne zdania co do kierunku rozwoju Polski, natomiast na poziomie odpowiedzialności za wizerunek, poziomie wartości musimy mówić jednym głosem. W tym jednym głosie jest siła dająca nam przewagę polityczną za granicą. To daje nam potencjał jednomyślności. Naszym celem jest wypracowywać pole do współpracy dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy jak głosił Robert Schuman, chcą czynić dobro wspólne” – konstatuje. “Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego dla swojej organizacji, dla Polski, dla swojej społeczności. Zachęcamy Polaków, którzy mieszkają w Ojczyźnie, aby docierali do osób, które każdy z nas ma za granicą” – apeluje.

Animatorem może zostać każdy. Wystarczą chęci. “Każda osoba, która czuje, że chce zrobić coś więcej, jest zaproszona do grona Animatorów Wizerunku Polski w Europie” – mówi koordynator AWPE. Należy zarejestrować się na stronie www.awpe.pl, napisać krótką notkę informacyjną na swój temat i zadeklarować, w jakim obszarze chce się pomagać. W celach potrzeb edukacyjnych warto również przyłączyć się do PUNCS. “Dla Animatorów przewidziano pewne korzyści – są one umieszczone na stronie internetowej. Jest wiele korzyści w zależności od tego, czym się zajmujemy i co robimy” – zachęca.

Więcej na stronie:

Publikacja dzięki:

Magazyn Optyka Schumana (Schuman Optics Magazine)
wydawany przez Instytut Myśli Schumana