Elżbieta Witek podczas Schuman Trimarium Forum: Chrześcijaństwo stanowi klucz do integracji Trójmorza

Chrześcijaństwo stanowi klucz do integracji Trójmorza” – napisała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w specjalnym liście do uczestników organizowanego przez Instytut Myśli Schumana Schuman Trimarium Forum. Podkreślała, że przed młodym pokoleniem Europejczyków stoi dziś trudne zadanie stworzenia modelu współpracy w odniesieniu do koncepcji Roberta Schumana, leżącej niegdyś u podstaw Unii Europejskiej. 150 młodych z 10 krajów zgromadziło się w Krasiczynie, by w pięknym otoczeniu zamkowych wnętrz debatować na temat bieżących problemów i przyszłości Międzymorza. Owocem pierwszego dnia debat była koncepcja stworzenia studenckich kół Schumana na uniwersytetach w Międzymorzu, która spotkała się z przychylnym przyjęciem Ministerstwa Edukacji i Nauki reprezentowanego przez ministra Wojciecha Murdzka.

377680804_679830250847913_6056372334071633130_n

Marszałek Sejmu. Elżbieta Witek.

„Przed młodym pokoleniem Europejczyków stoi dziś trudne zadanie stworzenia modelu współpracy w odniesieniu do koncepcji Roberta Schumana, leżącej niegdyś u podstaw Unii Europejskiej, zgodnie z którą Europa nie stanowi jednolitego superpaństwa, ale jawi się jako wspólnota narodów opartych na wartościach chrześcijańskich, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmie” – napisała Elżbieta Witek, kierując do młodych uczestników Schuman Trimarium Forum list ze specjalnym przesłaniem.

„Przynależność do kultury chrześcijańskiej zobowiązuje do budowania społeczności europejskiej w duchu wzajemnego poszanowania, bez ukrytych motywów przywódczych, ani egoistycznego wykorzystywania innych krajów. W tym kontekście chrześcijaństwo stanowi klucz do integracji Trójmorza. Kolejnym warunkiem osiągnięcia jedności jest polityka europejska realizowana w zgodzie z patriotycznymi ideałami. Według Schumana jedynie prawdziwe umiłowanie własnej Ojczyzny pozwala zachować różnorodność” – dodała.

Marszałek Sejmu wskazywała, że „Polska jako największy kraj w regionie Trójmorza odgrywa dziś niezwykle istotną rolę w budowaniu dialogu pomiędzy wszystkimi państwami”.

Swoje słowo do zebranych przekazał również minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau, niejako kontynuując myśl Elżbiety Witek. „Robert Schuman, patron państwa instytutu powiedział, że nic, co jest trwałe, nie dokonuje się łatwo. Europa jest w drodze” – stwierdził, podkreślając przy tym, że „jednak ponad instytucjami kluczowe są korzenie idei wspólnoty i jej ducha solidarności jako społeczności”.

Potrzeba wolności debaty naukowej

Uczestnicy Schuman Trimarium Forum zwrócili uwagę na potrzebę wolności debaty naukowej. „Uniwersytety mają być przestrzenią promieniującą wolnością debaty naukowej, wolnością, która docieka prawdy” – powiedział prof. Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. „Doktor to jest ktoś, kto zadaje pytania i z tych pytań wychodzą rozwiązania, zastosowania. To ma wymiar bardzo praktyczny. Polityk też powinien być tym doktorem, który proponując coś zadaje sobie pytania, czy to powinno być rzeczywiście w taki sposób zrealizowane, czy tego nie należy skorygować” – zaznaczył.

Ekonomista zwrócił uwagę, że w pewnych krajach mamy do czynienia z sytuacją blokowania wolności debaty naukowej. „Bez wolności debaty naukowej nie ma postępu, nie będzie możliwości dochodzenia do prawdy” – zauważył.

Wskazywał na potrzebę stworzenia studenckich kół Schumana na uniwersytetach w Międzymorzu. „One mogą powstawać w ramach tych uniwersytetów, które są w tej koalicji, która z inicjatywy pana ministra Czarnka” – zaproponował odnosząc się do koalicji 13 uczelni Trójmorza. Zwrócił uwagę na konieczność formacji młodych ludzi w duchu i metodach działania Roberta Schumana. „Powinniśmy rzeczywiście tę ideę wspierać” – odniósł się do tej propozycji minister Murdzek. „W Polsce zaczęliśmy projekt wspierania kół naukowych z poziomu ministerstwa i już mamy trzy edycje. Naprawdę fantastycznie się to sprawdza. Młodzi ludzie otrzymując dodatkowe środki podnoszą jakość swojej pracy i współpracy” – dzielił się dotychczasowymi doświadczeniami.

Z kolei prof. Tomasz Grosse zwrócił uwagę, że dla wolności uniwersyteckiej debaty ogromne zagrożenie stanowi neomarksizm, który jest kolejną destrukcyjną ideologią napływającą do nas z Zachodu. „Na Zachodzie Europy wymyślono wszystkie plagi, które są bardzo traumatyczne dla całej Europy i całego świata” – podkreślał. „Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym znowu z Zachodu płynie pewna ideologia neomarksistowska, czasami określana jako genderyzm i to jest kolejna plaga, trucizna, która chce zabrać nam wolność i chce zatruć dążenie do prawdy na uniwersytetach. Właśnie dlatego my, w ramach Europy Wschodniej, skupiamy się w oparciu o własną tożsamość, żeby się przed tym bronić, bo inaczej ta kolejna plaga, ta kolejna trucizna nas zniszczy” – mówił.

Oprócz nauki przedmiotem dyskusji pierwszego dnia Schuman Trimarium Forum były kwestie gospodarcze oraz polskiego potencjału technologii cyfrowych. W debacie młodych uczestnicy Schuman Trimarium Forum podkreślili, że dla młodego pokolenia na pierwszym miejscu nie są już pieniądze, ale konkretne wartości i sprawczość we wprowadzaniu ich w życie. Jako najważniejszą rzecz wskazali posiadanie wpływu na rzeczywistość. Podkreślali przy tym, że młodzi ludzie dają świeżą perspektywę, co w połączeniu z doświadczeniem starszych daje bardzo dobre rezultaty w obszarze rozwoju wszystkich dziedzin życia.

Organizowane przez Instytut Myśli Schumana wraz z partnerami strategicznymi (w tym Agencji Rozwoju Przemysłu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego) Schuman Trimarium Forum potrwa do 22 września. Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Anna Wiejak

Publikacja dzięki:

Magazyn Optyka Schumana (Schuman Optics Magazine)
wydawany przez Instytut Myśli Schumana