Hamburg będzie miał nowego konsula.

konsulat-polski-w-hamburguPod koniec czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za Granicą, na którym między innymi szef dyplomacji przedstawił sytuację Polaków na terenie Wschodniej Ukrainy, oraz przedstawiono posłom do zaopiniowania kandydata na Konsula Generalnego RP w Hamburgu, którym według informacji „Forum Polonijnego” jest Marian Cichosz.

W rozmowie z nami przedstawiciele hamburskiej Polonii wyrażali satysfakcję z faktu, że zanim posłowie wydali opinię o kandydacie na Stanowisko Konsula Generalnego w Hamburgu, członkowie Prawa i Sprawiedliwości zasiadający w Komisji Łączności z Polakami za Granicą także ich zapytali o zdanie w tej sprawie. Jest to o tyle ważne i godne podkreślenia, że do tej pory nikt tak zwanej szerszej opinii polonijnej w takiej i podobnych kwestiach nigdy o nic nie pytał. Rządzący uznawali, że zawsze wiedzą lepiej od nas bezpośrednio zainteresowanych Polaków, kto powinien sprawować urząd, który w zamyśle powstał po to, aby nam przecież służyć. „Doceniamy fakt, że posłowie postanowili także nas zapytać o postulaty i pytania do przyszłego hamburskiego konsula” – powiedziała nam Anna Halves, która jest członkiem zarządu Związku Polaków w Niemczech oddział Hamburg. Według naszych informacji największe szanse na to stanowisko ma Marian Cichosz.

Cichosz jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk ekonomicznych. Od 1977 roku zatrudniony w organach prokuratury oraz jako radca prawny. W latach 1994 – 1997 pełnił funkcję wojewody chełmskiego. Był senatorem IV kadencji. W 2000 roku, objął stanowisko dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie. Funkcję tę pełnił przez 7 lat. W okresie od 2007 do 2009 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od sierpnia 2009 roku prowadził własną kancelarię adwokacką specjalizując się w problematyce obrotu gospodarczego, prawie karnym, gospodarczym i oświatowym.

Niech będzie bliżej nas.

Nasi rozmówcy zapewniali, że chodzi im przede wszystkim o to, aby konsulat nie tylko był instytucją reprezentacyjną, ale chcieliby, aby to miejsce jak i sam Konsul byli dostępni i przyjaźni dla wszystkich Polaków przebywających w Hamburgu i okolicy. Szczególnie jest to ważne dla mieszkających tu na stałe, którzy chcieliby móc przyjść do konsula po radę, po informację, po wsparcie, po uzyskanie pomocy w wielu sprawach dotyczące naszej społecznej działalności polonijnej.

Nasze marzenia.

Niech nam konsul pomaga w momentach, kiedy mamy trudności np. w organizacji wielu imprez, niech uruchomi swoje znajomości (oczywiście jak zajdzie taka potrzeba) i ich użyje, aby pomóc nam w oficjalnych kontaktach – mówią nam członkowie Klubu Gazety Polskiej Hamburg-Stadt i dodają – Niech nowy Konsul skuteczniej postara się wspierać nasze, czyli szerszej rzeszy Polonii starania o pomoc finansową. Do tej pory niestety nasze kontakty ograniczają się jedynie do (skądinąd miłej) obecności polskich dyplomatów, których chętnie zapraszamy na organizowanych przez nas imprezach. Mamy nadzieję na udaną współpracę.

Waldemar Maszewski, Hamburg.