Miesięczne archiwum dla Grudzień, 2023

Niemcom słowo „reparacje” bardzo źle ...

Niemcom słowo „reparacje” bardzo źle się kojarzy
Z uwagi na uwarunkowania historyczne słowo „reparacje” naszym zachodnim sąsiadom bardzo źle się kojarzy. Głownie dlatego, że ostatnie odszkodowania za I wojnę światową Niemcy zapłacili całkiem niedawno i były one dla nich dużym obciążeniem – uważa prof. Jan Rydel, historyk zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi w XX w. Jest pan specjalis [...]

Prof. Wysocki: Św. Jan Paweł II dał j...

Prof. Wysocki: Św. Jan Paweł II dał jedno z najpiękniejszych świadectw wobec kultury polskiej
“Janopawłowe doświadczenie tożsamości odwołuje się do dorobku pokoleń i całych stuleci osiągnięć, ale i upadków zakorzenionych, nawarstwiających się przecież w narodzie. Według papieża jest w tym nasza dusza, choć niektórzy badacze, niedawno, nawet jeszcze teraz pojęcie duszy narodu w przeszłości czy współcześnie ośmieszają, kwestionują, uwa [...]

Prof. Grosse: Śmierć duchowa oznacza ...

Prof. Grosse: Śmierć duchowa oznacza śmierć polityczną i to przewidywał Jan Paweł II
prof. Tomasz Grzegorz Grosse Nie możemy rezygnować z własnej tożsamości i z własnej podmiotowości, bo inaczej jesteśmy skazani na los niewolników” – powiedział prof. Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, wykładowca UW podczas konferencji “Powołani do służby na obcej ziemi – według koncepcji Jana Pawła II, Augusta Hlonda i Roberta Schumana”, któr [...]

Uniwersalizm nauki Jana Pawła II wobe...

Uniwersalizm nauki Jana Pawła II wobec zagrożeń dehumanizacji pod wpływem ideologii sztucznej inteligencji
Już samo sformułowanie “sztuczna inteligencja” stanowi poważne nadużycie, ponieważ AI jest to nic innego jak zespół myśli człowieka ujętych w twór zdolny do wykonywania zaprogramowanych w nim zadań, zatem z inteligencją jako taką nie ma nic wspólnego – nie posiada rozumu, jest w stanie samodzielnie postrzegać otoczenia, dokonywać jego analizy [...]

A pokój na Ziemi….

A pokój na Ziemi….
Magdalena Bainczyk, główny analityk Instytutu Zachodniego w zakresie niemieckiego prawa publicznego, prawa UE, prawnych aspektów stosunków polsko-niemieckich, dr nauk prawnych (Uniwersytet w Heidelbergu) hab., profesor na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ekspert Parlamentu Europejskiego. T [...]

Reparacje i pamięć

Reparacje i pamięć
Juliusz Gałkowski – historyk sztuki, publicysta, autor szeregu artykułów popularnych i naukowych z zakresu historii sztuki i filozofii. Strata jest czymś, co każdy z nas pamięta. Pamiętamy utratę bliskich nam osób. Jeżeli ulegnie zniszczeniu jakaś ważna pamiątka, to bolejmy nad nią szczególnie, bo nie chodzi nam jedynie o jej wartość material [...]

Polscy oficerowie po długiej tułaczce...

Polscy oficerowie po długiej tułaczce wracają do domu. Uroczystości pogrzebowe – gen. Kopański i ppłk. Eichler.
6 grudnia 2023 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach  spoczną doczesne szczątki dwóch wybitnych polskich oficerów z czasów II Rzeczypospolitej. Będą to legendarny obrońca Tobruku generał Stanisław Kopański oraz aktywny działacz polskiej emigracjipodpułkownik Stefan Eichler. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Prochy z [...]