Grzegorz Schetyna – czy dotrzyma słowa?

Szef polskiej dyplomacji wygłosił w Sejmie Informację Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poniżej przedstawiamy część tekstu wystąpienia ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny w Sejmie z dnia 6 listopada 2014. Jeżeli zrobi to co obieca, to będziemy go w tym wspierać.1a12

Wysoka Izbo

(…) Tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagała – dotyczy to zwłaszcza Polaków na Wschodzie – stanowczo będziemy dążyć do poprawy ich społecznego i materialnego statusu, a także do zapewnienia im realnego prawa do utrzymywania związków z ojczyzną. Uważnie przyglądamy się także statusowi Polaków w Niemczech.

 

Efektywnie wykorzystujemy przesunięte z Senatu RP w 2012 r. środki na realizację projektów współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Kilka dni temu ogłosiłem piąty już konkurs dotacyjny organizowany przez MSZ. Nowy, przejrzysty i bardziej racjonalny mechanizm finansowania polityki polonijnej daje możliwość koncentrowania się na działaniach strategicznych. Nacisk kładziemy – i będziemy kłaść – na wsparcie oświaty i mediów polonijnych, umacniając tożsamość naszej diaspory. Mamy nadzieję na stałe doskonalenie oferty medialnej dla Polaków za granicą (…)

Obydwie sprawy dla nas ważne.

Szczególnie naszą uwagę zwróciły dwie sprawy: 1. Zamiar przyjrzenia się przez polski MSZ statusowi Polaków w Niemczech oraz 2. Nacisk na wsparcie oświaty i mediów polonijnych. Obydwie kwestie są jak najbardziej wyjątkowo ważne i istotne. Jeżeli naprawdę minister Grzegorz Schetyna tak jak obiecuje, zajmie się tymi sprawami to znajdzie w nas największych sprzymierzeńców.

 

Sprawa pierwsza – status Polaków.

Zarząd Główny Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) od dawna domaga się oddania Polakom odebranego nielegalnym dekretem w 1940 roku statusu polskiej mniejszości narodowej. Przypominamy, że Przewodniczący „Zespołu do spraw likwidacji skutków rozporządzenia niemieckiej Rady Ministrów z dn. 27 lutego 1940 r.” (zwanego dekretem Göringa), mocą którego rozwiązano wszelkie organizacje Polskiej Mniejszości Narodowej w III Rzeszy i skonfiskowano ich mienie” od dawna w listach do polskich i niemieckich władz zwraca uwagę na brak jakichkolwiek postępów w rozmowach polsko-niemieckich na temat statusu Polaków w Niemczech. Anna Halves z zarządu Związku Polaków spod znaku Rodła w rozmowie z „Forum Polonijnym” wyraziła nadzieję, że nowy szef polskiej dyplomacji dotrzyma słowa i faktycznie przyjrzy się statusowi Polaków w Niemczech. „Już najwyższy czas, aby problemami polskiej mniejszości w Niemczech zainteresowały się najwyższe władze” – stwierdziła Halves, dodając, że w dalszym ciągu istnieje wyraźna dysproporcja w traktowaniu polskiej mniejszości w Niemczech i niemieckiej mniejszości w Polsce, na niekorzyść tej pierwszej.

Wsparcie oświaty i mediów polonijnych.

Jako przedstawiciela jedynego w regionie i jednego z nielicznych polonijnych magazynów, słowa ministra Schetyny o „wsparciu oświaty i mediów polonijnych” niebywale nas ucieszyły. Tak, tak i jeszcze raz tak ….. od dawna czekamy na konkretną pomoc ze strony oficjalnych polskich władz przy tworzeniu od podstawa naszego „Forum Polonijnego”, ale takiej pomocy jak na razie nie ma. Jedynie dzięki przychylności polskiego Konsulatu Generalnego w Hamburgu otrzymujemy skromną pomoc …. za którą i tak jesteśmy wyjątkowo wdzięczni. Nieoficjalnie wiemy, że od momentu, gdy za czasów Radosława Sikorskiego przeniesiono środki pomocy dla Polonii z Senatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, środków jest coraz mniej. Po wysłuchaniu wystąpienia w Sejmie nowego szefa MSZ mamy nadzieję, że nie zmieni zdania i faktycznie przychylniejszym niż dotychczas okiem spojrzy na Polonię …. Także ta niemiecką.

Waldemar Maszewski, Hamburg