Zbuntowani hamburczycy.

urn-newsml-dpa-com-20090101-151106-99-01178-large-4-3Mieszkańcy kilku dzielnic Hamburga zbuntowali się przeciwko władzy, która wbrew woli zdecydowanej większości zamierza umieścić na ich dzielnicach tysiące uchodźców. Mieszkańcy jednej z bogatszych hamburskich dzielnic „Rissen” sprzeciwiając się samodzielniej decyzji władz zmieniającej decyzję o wielkości osiedla dla uchodźców z 230 do ponad 1000 mieszkań, zawiązali obywatelskie stowarzyszenie VIN – Priorytet dla Integracji i Stabilności Działań.

Ostry kryzys związany z błędną polityką wobec setek tysięcy uchodźców dotknął nie tylko sfery władzy i niemieckich polityków, ale także przeniósł się na obszar zwykłych obywateli, czyli mieszkańców wsi, gmin, miast i dzielnic. W Hamburgu rządzący miastem postanowili w kilku miejscach wybudować wielkie osiedla dla uchodźców, w których mieszkanie miałoby znaleźć po kilka tysięcy osób. Miedzy innymi takie rozwiązanie na umieszczenie ponad 4000 uchodźców znalazła administracja Hamburga-Altony, która postanowiła w dzielnicy Rissen wybudować wielkie osiedle na około 800 – 1000 mieszkań. Od razu zaprotestowali mieszkańcy tej dość bogatej dzielnicy, którzy wytknęli władzy, że podjęli tą decyzje bez żadnych negocjacji i bez wiedzy większości.

Nikt ich nie pytał o zdanie.

Mieszkańcy wytykają administracji kilka podstawowych spraw, które w sposób rażący naruszają ich dotychczasowe prawa obywatelskie. Po pierwsze wszelkie decyzje zmieniające ich jakość życia, powinny być podejmowane dopiero po negocjacjach z tak zwaną opinią społeczną, a w tym wypadku władza lokalna zadecydowała samodzielnie. Po drugie osiedle dla uchodźców ma powstać na obszarze terenów zielonych dzielnicy Rissen, które do tej pory służyło miastu, jako obszar rekreacyjny, co dla wielu obywateli także jest sprzeczne z prawem.

Inicjatywa obywatelska.

Jako, że dotychczasowe apele i protesty mieszkańców dzielnicy Rissen nie przynosiły żadnych rezultatów obywatele postanowili działać instytucjonalnie i założyli stowarzyszenie VIN – Priorytet dla Integracji i Stabilności Działań. Zarejestrowanej kilkanaście dni temu organizacji jest dużo łatwiej kontaktować się z lokalną władzą i zdobywać oficjalne rządowe dokumenty, o co do tej pory było dość trudno. Członkowie stowarzyszenia VIN są zdecydowanie przeciwni budowaniu w jednym miejscy tysięcy mieszkań, w których umieści się jedynie uchodźców, bowiem takie działania – ich daniem – nie tylko nie poprawią, lecz wręcz uniemożliwią integrację. VIN ostrzega przed tworzeniem swoistych gett dla uchodźców. Ponadto na stronie internetowej stowarzyszenia czytamy, że umieszczenie na siłę ponad 4000 imigrantów w dzielnicy, która liczy w tej chwili 15.000 mieszkańców jest działaniem nieodpowiedzialnym, od początku powodującym na tym tle nieporozumienia. W listach pisanych do hamburskich władz członkowie VIN apelują o znaczną redukcję planowanych w ich dzielnicy mieszkań dla uchodźców, bowiem – jak twierdzą – jedynym i skutecznym sposobem na prawdziwą integracje jest decentralizacja cudzoziemców, wymieszanie ich z obecnymi mieszkańcami,  a nie tworzenie obcych sobie gett. W rozmowach z „Samym Życiem” mieszkańcy dzielnicy Rissen twierdzą, że nie są wcale przeciwko cudzoziemcom, lecz jedynie opowiadają się za skuteczną polityką rozmieszczania uchodźców w niemieckich miastach i osiedlach, bowiem tylko tym sposobem uniknie się na przyszłość społecznych podziałów (takich jak we Francji) a umożliwi prawdziwą i szybką integrację.

Przesłanie stowarzyszania do władz.

Kto poważnie myśli o przyszłości, ten już dzisiaj powinien wszelkie działania oprzeć na prawie i dobrym planowaniu. Nie powinno być tak, że naciski zewnętrzne zmuszają władze do tego, aby ignorowały prawo i nie brały pod uwagę nabyte bogate doświadczenia z ostatnich lat w tej materii. Takie postępowanie stworzy jedynie problemy w następnych latach, a nawet dziesięcioleciach. Konkretna decyzja w kwestii kształtu i wielkości nowego osiedla dla uchodźców w Rissen ma zapaść na specjalnym posiedzeniu senatu Hamburg-Altona 18-listopada tego roku.Rissen - zarys osiedla dla uchodzcow.jpg 150930ARG063

Waldemar Maszewski