Znowuż zabierają polskie dzieci.

8862213-w-trakcie-rozporawy-przed-sadem-900-514Niemiecka Polonia z naszej inicjatywy we współpracy z hamburskim oddziałem Klubu Gazety Polskiej – Hamburg Stadt, nie zamierza biernie przyglądać się tragedii jaka spotkała polską matkę, której urzędnicy Jugendamtu odebrali w szpitali w Esslingen jej trzydniowe dziecko. Ten niespotykany skandal nie pozostał bez echa wśród niemieckiej Polonii, która ostro zaprotestowała przeciwko dyskryminowaniu polskich rodziców.

Polonia skupiona m.in. wokół polskojęzycznego magazynu „Forum Polonijne”, oraz Klubów Gazety Polskiej, ale także wiele osób prywatnych postanowiło zaprotestować i wyrazić swoje oburzenie wobec postępowania niemieckich urzędników Jugendamtu w miejscowości Esslingen. Wysłali list protestacyjny do niemieckich urzędów zaangażowanych w odebranie polskiej matce trzyletniego dziecka. logo_jugendamt_deutschland_kopie„Nie możemy bierne się przyglądać jak nieludzcy niemieccy urzędnicy odbierają bez wyraźnych powodów matce trzyletnie dziecko” – mówi nam jedna z sygnatariuszy protestu szefowa KGP Hamburg Stadt, oraz wydawca Forum Polonijnego Anna Halves, dodając, że dla wrażliwych ludzi ten fakt musi budzić oburzenie, natomiast dla wszystkich Polaków jest ponownym dowodem na to, iż niemieckie urzędy dyskryminują polskich rodziców. Janusz Nowak (także z KGP Hamburg Stadt) w rozmowie z nami przypomniał, że skandal w Esslingen nie jest pierwszym tego typu zdarzeniem w niezbyt chlubnej historii Jugendamtów. „Jako Polonia raczej nie mamy dużych możliwości działania w takich wypadkach, gdyż z maszynerią Jugendamtów do tej pory chyba nikt nie wygrał – twierdzi Nowak – ale zawsze będziemy protestować wyrażając swoje oburzenie – dodał. Witold Wojtkiewicz (członek redakcji FP) dodatkowo wyraził nadzieję, że tym razem pokrzywdzonym Polakom w walce z niemieckimi urzędnikami skuteczniej niż to było dotychczas pomoże polska władza.

Protestujmy razem.

W środę (24.08 2016 roku) o godzinie 14-ej w Sądzie Grodzkim w miejscowości Kirchheim Unter Teck odbędzie pierwsza rozprawa mająca sprawdzić czy działania urzędników, którzy zabrali polskiej matce trzyletnie dziecko były zgodne z niemieckim prawem, czyli czy były legalne. Dotychczasowe doświadczenie w podobnych sprawach każe przypuszczać, że zazwyczaj sędziowie legalizują działania niemieckich urzędników, nawet wtedy, gdy występują jakieś wątpliwości. jugendamt-stasi-methoden-kinderklauCiągle nie wiemy jak będzie tym razem, ale wysyłanie na adres urzędów w Esslingen, do innych powiązanych w sprawę urzędów, oraz umieszczanie w mediach polskich ostrych protestów, naszym zdaniem ma ogromny sens. „Będziemy protestować bowiem niemieckie urzędy muszą czuć nacisk opinii społecznej, tylko tak mamy jakąkolwiek szanse na sukces – mówi w rozmowie a nami Witold Wojtkiewicz, dodając, że ma nadzieję, iż do sprawy dołączy polski MSZ oraz polska dyplomacja. Jak na razie duże wątpliwości w tej kwestii wyraża rodzina pokrzywdzonej Polki. „Mamy nadzieję, że pomoże nam polski MSZ, ale obawiamy się aby nie skończyło się tylko na zapewnieniach z ich strony” – powiedział nam wujek zabranego przez Jugendamt dziecka.

Waldemar Maszewski, Hamburg.

Jeżeli chcesz poprzeć nasz protest, to skopiuj niemiecką wersję listu protestacyjnego (załączoną poniżej) i wyślij ją na niżej podane adresy mailowe (instytucji i osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę). Pod tekstem umieść swoje Imię i Nazwisko.

S.Pietrasch@kirchheim-teck.de  jugendamt@lra-es.de  Keck.Peter@lra-es.de  poststelle@agkirchheimteck.justiz.bwl.de

Protest w języku polskim.

Hamburg den 23.08. 2016-08-23

Protestacyjny list otwarty do Urzędników niemieckich Jugendamtów oraz do niemieckich sądów.

Protestujemy przeciwko dyskryminacji polskich rodziców przez urzędników Jugendamtów, oraz przez niemieckie sądy. Istnieją duże wątpliwości, czy prawdziwe są zapewnienia niemieckich urzędników, że dobro każdego dziecka jest jedynym celem, jakim kierują się Urzędy ds. Dzieci i Młodzieży Jugendamty. Bardzo często ich działanie posiada znamiona celowego i niegodnego odbierania dzieci fizjologicznym rodzicom, szczególnie wśród cudzoziemców lub rodzin mieszanych.

Tak było naszym zdaniem przypadku trzydniowego dziecka polskiej matki na początku sierpnia w szpitalu w Esslingen gdzie doszło do skandalu, bowiem urzędnicy tamtejszego Jugendamtu odebrali Polce jej trzydniowe dziecko. Głównym powodem tego niegodziwego kroku były jakoby obawy urzędu, iż kobieta nie będzie w stanie wykarmić noworodka. Według rodziny kobiety, działania niemieckich urzędników od początku sugerowały, iż zamierzają bez względu na okoliczności odebrać jej dziecko.

Klub Gazety Polskiej Hamburg-Stadt  /    Alsterdorfer Str. 354   /   22 297  Hamburg kgp.hamburg.stadt@gmail.com

Radakcja Magazynu „Forum Polonijne” – Alsterdorfer Str. 354   /   22 297  HAMBURG redakcja@forum-polonijne.de

Prywatne osoby – przedstawiciele niemieckiej Polonii.

Deutsche Übersetzung

Hamburg den 23.08.2016

Offene Protestbrief an deutsche Jugendamtes und an deutsche Justiz.

Wir protestieren gegen die Diskriminierung polnischer Eltern durch deutsche Beamte des Jugendamtes und der Justiz. Es ist mehr als fraglich, ob das Jugendamt nur „das Wohl der Kinder und Jugendlichen“ im Sinne hat.  Vielmehr deutet alles darauf hin, dass Kinder von gemischten bzw. „ausländischen“ Familien gezielt und absichtlich von ihren leiblichen Eltern getrennt werden.

In Esslingen kam es unserer Meinung nach zu einem Skandal, als ein drei Tage altes Kind, kurz nach seiner Geburt in einem Esslinger Krankenhaus von Beamten des dortigen Jugendamtes seiner polnischen Mutter entrissen worden ist. Der Grund dafür sei: „sie könne ihr Kind nicht ernähren“. Laut den Eltern der Mutter habe das Jugendamt von Anfang an suggeriert, dass sie das Kind mitnehmen werden, unabhängig von den Umständen.

Klub Gazety Polskiej Hamburg-Stadt  /    Alsterdorfer Str. 354   /   22 297  Hamburg kgp.hamburg.stadt@gmail.com

Radaktion Magazin „Forum Polonijne” – Alsterdorfer Str. 354   /   22 297  HAMBURG redakcja@forum-polonijne.de

Prywatne osoby – przedstawiciele niemieckiej Polonii.