Przed 59 lat zbudowano mur berliński.

Dokładnie 13-go sierpnia 1961 roku o godzinie 1.30 zamknięto wszystkie połączenia drogowe i kolejowe z zachodnią częścią miasta. Od godziny 6.00 Berlin Zachodni prawie na trzydzieści lat został ogrodzony murem i stał się całkowicie odizolowany od wolnego świata.

Mur wybudowono w jedną noc

Mur wybudowono w jedną noc

Mur przy budowie, którego pracowało 15.000 funkcjonariuszy służb byłej, NRD powstał błyskawicznie w ciągu kilku dni, natomiast już w ciągu jednej nocy Berlin Zachodni został oddzielony od reszty częściowo murem, częściowo drutem kolczastym. Na dwadzieścia osiem lat ponad trzy i półmetrowy mur podzielił rodziny, domy mieszkalne, fabryki, zamknął ulice, ale także koleje i metro. Mur wokół Berlina Zachodniego liczył w sumie 155 km, ustawionych na nim było aż 301 wieży obserwacyjnych, 20 bunkrów i 259 stanowisk dla wytresowanych psów. Wszystkie te urządzenia służyły do tropienia i niszczenia wszystkich ludzi, którzy próbowaliby przejść przez mur. Słynny „mur berliński” szybko stał się symbolem zniewolenia i przemocy.

Peter Fechter, młody murarz z Berlina Wschodniego. Zginął od kul NRD-owskich pograniczników.

Peter Fechter, młody murarz z Berlina Wschodniego. Zginął od kul NRD-owskich pograniczników.

Ofiary muru.

Według danych archiwalnych w latach 1961 – 1988 aż 100.000 mieszkańców byłego NRD próbowała przedostać się nielegalnie przez mur na zachód. Dokładne dane są do tej pory nieznane, ale udowodniono, że na wszystkich granicach NRD/RFN zginęło minimum 900 osób. Jednak historycy twierdzą, że faktyczna liczba ofiar jest znacznie wyższa.

Tu zginął Chris

Tu zginął Chris

Mur zniewolenia.

12 sierpnia 1961 roku pierwszy sekretarz SED – Walter Ulbricht podpisał rozkaz zamknięcia i odizolowania Berlina Zachodniego. Mur berliński odgradzał wolność przez 28 lat i trzy miesiące; został zburzony w listopadzie 1989 roku i zaraz po tym wydarzeniu nastąpił koniec państwa NRD. Mieszkańcy stolicy pamiętają o tym wydarzeniu rokrocznie składając kwiaty i wieńce w miejscu pamięci przy Bernauer Strasse. Także w tym roku przybyły oficjalne delegacje oraz burmistrz Michael Mueller. Kwiaty i wieńce zostały złożone także w miejscu gdzie zginęła ostatnia ofiara reżimu Chris Gueffroy.  Burmistrz stolicy Michael Mueller stwierdził dziś w Berlinie, że pamięć o niewoli i dyktaturze należy zachować przy życiu dla kolejnych pokoleń.Od prawej burmistrz Berlina Michael Mueller i matka Chrisa Gueffroya

Ignorancka młodzież.

Wyedukowanie niemieckiej młodzieży wydaje się wyjątkowo trudne lub prawie niemożliwe, pomimo upływu czasu i doby Internetu prawie połowa z nich ciągle uważa były reżim komunistyczny za władze demokratyczną. Zdecydowana większość nie widzi zbyt dużej różnicy pomiędzy nazistowską dyktaturą, komunistyczną NRD i obecną RFN. Tylko co trzeci Niemiec wie, że dawne państwo, jakim była Niemiecka Republika Demokratyczna była obrzydliwym reżimem komunistycznej dyktatury.upadek muru 9.XI. 1989

Wam.