Młodzieżowe Grupy Schumana: Spotkajmy się, bo spotkania inspirują

“Młodzieżowe Grupy Schumana, które powstają od kilku miesięcy, gromadzą młodzież z różnych regionów Polski. Mają one za zadanie tworzenie forum do dyskusji, do rozmowy, ale w oparciu o wartości, takie, którymi kierował się Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman, będący jednym z Ojców-Założycieli Wspólnoty Narodów Europy” – mówi Piotr Tarnogórski, wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Instytutu Myśli Schumana.

imagesZadaniem Młodzieżowych Grup Schumana jest przede wszystkim budowanie wspólnoty w oparciu o wartości, o jakie upominał się w przestrzeni publicznej Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman, oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach i powrót do wspólnoty narodów Europy. “Największą naszą inicjatywą było Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu, które odbyło się we wrześniu zeszłego roku w Krasiczynie. Zgromadziło ono ponad 120 młodych liderów głównie z regionu Trójmorza, choć nie tylko, dołączyły do nas osoby m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Holandii czy Hiszpanii” – relacjonuje Piotr Tarnogórski.

“Widząc, że te idee i wartości są potrzebne, są ważne również dla młodzieży, poszliśmy dalej i zaczęliśmy tworzyć Młodzieżowe Grupy Schumana, które dzisiaj rozwijają się chociażby przez zjazdy. Realizujemy projekt “Spotkania z Schumanem” – pierwszy zjazd odbył się już w grudniu w Ostrowi Mazowieckiej, byliśmy również w domu rodziny Pileckich. Pilecki jako polski oficer dobrowolnie zgłosił się w 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Auschwitz w celu zorganizowania tam wojskowej konspiracji, aby pozyskać wiarygodne dane o krematoriach i dokonywanych przez Niemców zbrodniach. W 1943 roku uciekł i dostarczył zebrane informacje światu zewnętrznemu. Przecież Schuman mówił również o patriotyzmie i znajomości historii. Podzielał on stwierdzenie, że naród, który nie zna swojej historii nie ma przyszłości. Przed nami kolejne zjazdy w innych regionach Polski” – wylicza.

Wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży w Instytucie Myśli Schumana podkreśla, iż “chodzi o to, żebyśmy się poznawali i uczyli, żebyśmy mogli tworzyć te struktury”. “Warto zauważyć, że patrzymy już zdecydowanie szerzej, zdecydowanie dalej. W tym roku mamy już zaplanowany wyjazd do domu Schumana w Metz, gdzie odbędzie się zjazd międzynarodowych grup Młodzieży Schumana, który współorganizujemy z Instytutem św. Benedykta. Jest to część Podróży Śladami Schumana, w którą również włącza się konferencja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu” – mówi wskazując, iż “żebyśmy mogli wrócić do korzeni, musimy te korzenie poznać”. “Drugim dużym wydarzeniem jest kolejna edycja Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu, które zostało zaplanowane na 18-22 września tego roku. To już druga edycja. Warto tu również zauważyć, że forum ma bardzo innowacyjny charakter. Uczestnicy są włączeni w jeden z tematów, dzięki czemu nie tylko mogą uczestniczyć w forum, ale również je współtworzyć” – stwierdza.
Pytany, z jakim odzewem wśród młodzieży spotykają się idee Roberta Schumana, odpowiada że: “To z czym się spotykamy, to przede wszystkim ze zdziwieniem, ale też bardzo dużym zainteresowaniem i chęcią poznania idei Roberta Schumana”. “Myślę, że na początku trzeba sobie zadać pytanie “Ile osób jest w ogóle świadomych, kim był Schuman, co stworzył, w jakich wartościach?”. Bo bardzo często, gdy rozmawiam z młodzieżą, jest wielkie zdziwienie, że wspólnota narodów Europy, przekształcona w Unię Europejską wyrasta z takich, a nie innych korzeni. Bardzo często nie znamy tej historii – wiele osób nie zna Roberta Schumana” – zauważa Tarnogórski. “Odbiór jest bardzo pozytywny, i coraz więcej osób włącza się w nasze działania” – podkreśla dodając, że “jeżeli nie pokarzemy pewnych idei, to trudno wymagać żeby ktoś zaczął w nich działać”. “Młodzieżowe Grupy Schumana się rozrastają, ale do tego potrzeba oczywiście czasu” – mówi wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży w Instytucie Myśli Schumana. “Szczególnie dzisiaj mamy bardzo dużą jasność, co się dzieje, kiedy odchodzi się od idei Ojców-Założycieli Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Roberta Schumana. Niedługo minie rok czasu od wybuchu wojny na Ukrainie. Wyraźnie widać, jak bardzo zaszkodził Europie brak solidarności. Gdyby nie Polska, to Ukraina byłaby w dużo ciężkiej sytuacji, o ile jeszcze w ogóle by była” – konstatuje.
“Głównym naszym celem jest tworzenie kolejnych oddziałów, rozszerzanie struktur, budowanie wspólnoty” – podsumowuje Tarnogórski. “Staramy się być platformą do rozmowy, do dyskusji z ludźmi dobrej woli, do podejmowania własnych inicjatyw i wcielania idei Schumana do społecznego, ekonomicznego, kulturalnego i politycznego życia. Nie jesteśmy tylko miejscem, gdzie można realizować sztywno wytyczone drogi – wiele inicjatyw bierze się właśnie z rozmowy, ze spotkań, czyli ze wspólnoty, choć warto pamiętać że realizujemy to w zakresie naszych wartości. Główną ideą teraz jest zatem budowanie tych wspólnot i rozszerzanie ich w całej Polsce” – dodaje.
Piotr Tarnogórski podkreśla, że w perspektywie widzi możliwość rozszerzenia tego na całą Europę, czy nawet szerzej. W jego ocenie wiele będzie zależeć od tego, w jakim tempie te struktury będą się rozwijać. “Warto zauważyć, że sam Schuman tworzył podobne struktury, natomiast w Ameryce Południowej jedną z osób, która to współtworzyła jest prof. Gebhardt, który jest Polakiem, a obecnie mieszka we Wrocławiu, warto tu też zauważyć, że sam Schuman jest spadkobiercą wartości i tradycji I Rzeczpospolitej” – zaznacza.

Więcej informacji na stronie: facebook.com/profile.php?id=100087910375525

Publikacja dzięki:

Magazyn Optyka Schumana (Schuman Optics Magazine)
wydawany przez Instytut Myśli Schumana