Polska wyrasta na naturalnego lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej

moje prawo jazdy 2a

XXIII Konferencja IDM: DLACZEGO ORLEN MUSI TŁUMACZYĆ SIĘ Z DOBRYCH WYNIKÓW? | J. Szewczak

„Zmienia się geopolityka, zmieniają się geostrategie, Polska zaczyna być krajem bardzo istotnym w tym nowym układzie bezpieczeństwa na świecie” – mówił podczas 3. Samorządowego Kongresu Trójmorza Janusz Szewczak, członek zarządu PKN Orlen podkreślając, iż „istotnym fundamentem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo energetyczne”. Uczestnicy wskazywali również na prymat Polski jeśli chodzi o nowe technologie, w tym także wodór.
Janusz Szewczak zwrócił uwagę, że Polsce udało się uniezależnić od rosyjskich węglowodorów, mimo że jeszcze pięć lat temu nie było do końca wiadomo, czy będzie to w stu procentach możliwe.
„Chcemy być liderem nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w całej Europie. Nasza obecność jest już od Bałtyku prawie do Adriatyku. Jeszcze kawałek nam brakuje, ale takie ambicje są” – przyznał wskazując na spójność pewnych koncepcji z koncepcjami realizowanymi przez rząd Polski. „Czyli ta Via Carpatia, Rail Baltica to jest kręgosłup, można powiedzieć szkielet bezpieczeństwa całego Trójmorza. Do tego musi dojść segment, element bezpieczeństwa i współpracy energetycznej, również w kontekście Ukrainy” – wyjaśniał.
„W świecie jesteśmy chwaleni i również nasza pozycja gospodarcza w Unii Europejskiej bardzo wyraźnie rośnie jako moc gospodarki, moc sektora, ale również przekłada się na wzrost dobrobytu społeczeństwa, bo relatywnie do średniej europejskiej nasze społeczeństwo nigdy nie było na tak wysokim poziomie, jak jest w tej chwili i to jest głównym celem polityki gospodarczej rządu. Ale bez zapewnienia bezpieczeństwa, również energetycznego, nie będzie tego rozwoju” – dodał Jerzy Kwieciński, wiceprezes PKO SA.

„Dzisiaj 30 proc. polskiej energii produkowana jest z OZE. To jest ogromny sukces polskiej branży elektroenergetycznej, spółek energetycznych, ale także i prosumentów” – nie krył zadowolenia z postępów polskiej transformacji energetycznej prezes PGE Wojciech Dąbrowski.
„Jesteśmy liderem jeżeli chodzi o instalację pomp ciepła. Także polska energetyka, polska elektroenergetyka, polskie społeczeństwo, Polacy są dzisiaj liderem jeżeli chodzi o transformację energetyki w UE. Zresztą to potwierdzają politycy w Unii Europejskiej – nawet pan Timmermans i pani Kadri Simson, która jest komisarzem ds. energii – że to w Polsce najdynamiczniej rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii” – podkreślał.
Jednocześnie zauważył, że „odnawialne źródła energii niestety nie dadzą nam bezpieczeństwa energetycznego, bo one mogą być tylko uzupełnieniem dla energetyki, która będzie pracowała w podstawie, dla energetyki stabilnej. OZE nigdy nie będzie stabilne”. „Oczywiście przed nami wielki rozwój magazynów energii, bo to jest wsparcie, przyszłość dla rozwoju OZE. Wraz z rozwojem OZE musi iść rozwój wielkoskalowych magazynów energii, bo tylko wtedy OZE będzie jednym z elementów stabilizujących, wpływających na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego” – dodał Dąbrowski.
„Jesteśmy liderem jeśli chodzi o inwestycje na Morzu Bałtyckim, jesteśmy liderem jeśli chodzi o offshore, więc to będzie główny element jeśli chodzi o OZE w Polsce” – wyliczał. „Jesteśmy absolutnie liderem w Europie” – podkreślał prezes PGE.
Uczestnicy Kongresu szczególny nacisk położyli na rozwój nowych technologii, nie tylko w dziedzinie energetyki, w czym udział mają również samorządy. W tym obszarze Polska ma się czym pochwalić, na co zresztą wskazywała Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. „Mamy obszary, które wiążą się ze zdrowym społeczeństwem, czyli z obszarami szeroko rozumianego zdrowia społecznego, czy technologii medycznych, gdzie mamy bardzo dużą aktywność firm” – mówiła. „Mamy technologie, które się wybijają na rynku. Mamy słynne perowskity” – wyliczała.

Wszystko wskazuje na to, że Polska wyrasta na naturalnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy naprawdę duży potencjał, którego nie możemy zmarnować tym bardziej, że agresja Rosji na Ukrainę postawiła przed nami nowe wyzwania w postaci tworzenia nowych szlaków transportowych. Wprawdzie trwa budowa Vii Carpatia i Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale aby usprawnić przepływ towarów Polska będzie musiała zainwestować również w rozwój portów i żeglugi morskiej. Wyzwań jest wiele, ale sądząc po wnioskach z 3. Samorządowego Kongresu Trójmorza, rokowania są jak najbardziej optymistyczne.

Publikacja dzięki:

Magazyn Optyka Schumana (Schuman Optics Magazine)
wydawany przez Instytut Myśli Schumana