Trwa rekrutacja na II Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura oraz współpraca naukowa między uczelniami to zaledwie część tematów zaplanowanego na 18-22 września w Krasiczynie Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu.

307676051_1563792774037255_3861263881306892785_n-1200x898

Prof. Zbigniew Krysiak PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ Instytutu Myśli Schumana

Wydarzenie, które będzie odbywać się w zabytkowych wnętrzach Zamku w Krasiczynie, stanowi realizację podpisanej w 2022 roku deklaracji Krasiczyńskiej, w której młodzi liderzy z krajów Trójmorza zobowiązali się do cyklicznych spotkań i budowania wspólnoty narodów. Nie może zatem dziwić, że młodzi liderzy wybrali za patrona Roberta Schumana, który mimo, że nie kojarzy się z krajami Trójmorza, jest orędownikiem budowania wspólnoty między tymi państwami. Według uczestników spotkania młodzieży Trójmorza to właśnie inspiracja Roberta Schumana powinna kreować kooperację państw Trójmorza w myśl triady: Jedność, Solidarność i Pokój.

“Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie dyskusją nad przyszłością Trójmorza wśród młodych Polaków podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu II edycji spotkania aktywnych społecznie młodych liderów z krajów Trójmorza” – mówi Schuman Optics Magazine dyrektor zarządzający Tomasz Pysiak. “Kolejny raz chcemy stworzyć okazję do otwartej, ale życzliwej dyskusji z udziałem autorytetów z wielu dziedzin życia społecznego, ekonomicznego, kulturalnego, artystycznego, wojskowego oraz innych” – dodaje. “Chcielibyśmy, żeby Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu na stale wpisało się w pejzaż września” – zaznacza.

Pytany o to, czego uczestnicy Forum mogą spodziewać się w Krasiczynie, Tomasz Pysiak odpowiada: “To Forum jest szansą nie tylko na ciekawe spędzenie czasu, na rozwój, na poznanie bardzo interesujących ludzi, na poznanie i zgłębienie wielu pasjonujących tematów, na rozwijanie swoich zainteresowań, ale również okazją do zawiązywania przyjaźni, szkolenia się w pewnych nurtach tej trójmorskiej wspólnoty”. “Uważam, że dla każdego młodego człowieka jest to obok wielkich atrakcji, jakie zapewniamy poprzez liczne wydarzenia kulturalne, czy też artystyczne, szansa na dotknięcie świata wspólnoty Trójmorza, na wybicie się i samodoskonalenie” – podkreśla dodając, iż bardzo istotną sprawą jest integracja oraz współpraca między organizacjami, które często ci młodzi ludzie reprezentują. Wskazuje przy tym, iż “udział w tym wydarzeniu to również szansa na dalszy rozwój kariery”.

W Forum uczestniczyć będzie ok 150 aktywnych społecznie młodych ludzi którzy w przyszłości będą pracowali w instytucjach publicznych czy też prywatnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski i Trójmorza, lub już w nich pracują. Kto jest zaproszony do Krasiczyna? “W tym Forum udział wziąć mogą młodzi liderzy z krajów Trójmorza, ale oczywiście nie ograniczamy się tylko do krajów Trójmorza. Z poprzedniego roku mamy doświadczenie, że młodzi liderzy z wielu krajów są zainteresowani ideą Trójmorza i do nich to jest skierowane” – wyjaśnia Pysiak. Młodzi czyli którzy? “Jest to przedział wiekowy od 18 do 40 lat” – informuje. “Młodzi, aktywni ludzie na niwie społecznej, gospodarczej. Chcemy, by ci młodzi liderzy byli najlepszymi ambasadorami idei Trójmorza” – dodaje dyrektor zarządzający Forum.

Żeby wziąć udział w Forum wystarczy się zarejestrować i wypełnić formularz na stronie Instytutu Myśli Schumana. Po dokonanej rekrutacji uczestnik otrzymuje informację zwrotną, że został zakwalifikowany. “Co jest bardzo istotne, dla młodego lidera ta konferencja jest bezpłatna. Ma zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie oraz wszelkie możliwe zajęcia około konferencyjne. Jedyny koszt, jaki musi ponieść, to koszt dojazdu” – podkreśla Tomasz Pysiak.

Kluczowy temat: bezpieczeństwo

“W tym roku planujemy poruszyć tematy bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa energetycznego. Ważnym tematem będą kwestie infrastrukturalne oraz współpraca przy projektach międzynarodowych. Koniecznym i ważnym elementem poruszanym podczas spotkania będzie współpraca naukowa między uczelniami z Trójmorza, kwestie rozszerzenia inicjatywy oraz konieczność powołania organizacji międzynarodowej dla całego Trójmorza” – wylicza Pysiak.

Oprócz specjalistycznej tematyki uczestnicy zapoznają się z kulturą różnych krajów Trójmorza. “Integracja młodych liderów nie tylko przyczyni się do zwiększenia potencjału młodych liderów ale również do zawiązywania przyjaźni” – zauważa. Wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty, wydarzenia kulturalne i społeczne, w tym artystyczne.

Anna Wiejak.

Publikacja dzięki:

Magazyn Optyka Schumana (Schuman Optics Magazine)
wydawany przez Instytut Myśli Schumana