Zaproszenie na Mszę św. 13 listopada 2023

Szanowni Państwo,

W obliczu przewidywanych zmian, jakie czekają w najbliższych miesiącach Polskę i Europę Instytut Myśli Schumana apeluje o gromadzenie się wokół tych wartości, które dla nas jako Polaków i katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli są najbliższe i najważniejsze, a które uosabia Eucharystyczny Chrystus ukryty w białej hostii Najświętszego Sakramentu. To Jemu pragniemy powierzać naszą Ojczyznę i nas samych w tych coraz trudniejszych i niespokojnych czasach.
mail
Zapraszamy wszystkich, którym nieobojętny jest los naszego kraju i Europy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana w czasie Adoracji, a następnie Mszy św., które odbędą się 13 listopada 2023 roku w Archikatedrze pw. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 18.00.

Prośby, jakie chcemy zanieść przed Boży tron to:
- w intencji Narodu polskiego, aby zawsze pamiętał o swoich korzeniach
- w intencji rządzących, aby dobrze wykorzystali władzę, którą obdarzył ich naród
- w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana
- o cud za wstawiennictwem Roberta Schumana
- o powrót Europy do korzeni chrześcijańskich
- o powstrzymanie fali zniszczenia wspólnoty narodów Europy budowanej przez Roberta Schumana na fundamentach chrześcijańskich.

Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi i strzeże,

Z wyrazami szacunku,
Prof. Zbigniew Krysiak
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana

Wiadomość wysłana przez:Instytut Myśli Schumana,ul. Chmielna 2 m. 31,00-020,Warszawa,Polska,PL5252668289