O “polskim obozie” ponownie pisze niemiecka gazeta.

2022-05-01_122131Tym razem niemiecki dziennik “Main Post” kilka dni temu użył fałszywego określenia o “polskim obozie zagłady”. Często pojawiające się fałszywe określenia o „polskich obozach zagłady” zmuszają do zadania pytania: Dlaczego tutejsze media próbują zmieniać współczesną historię?

Niemiecka gazeta “Main Post” 23. kwietnia opisała uroczystości związane z osiemdziesiątą rocznicą deportacji czterdziestu dwóch Żydów z Wuerzburga do obozów śmierci. Gazeta przypominając to wydarzenie napisała, że w kwietniu 1942 roku Żydów wywieziono do “polskiego obozu zagłady”. Tym samym “Main Post” wpisał się na niechlubną listę niemieckich mediów, które fałszują historię. 2022-05-01_122931Materiał został 29-go kwietnia zaktualizowany, ale fałszywe i obrażające Polskę i Polaków określenie o “polskim obozie zagłady” pozostało nietknięte. Warto przypomnieć autorce Sabinie Eckert, że obozy koncentracyjne i obozy zagłady były niemieckimi obozami, zbudowanymi w czasie II wojny światowej przez Niemców na ternie okupowanej przez niemiecką III Rzeszę Polski. Użyte przez gazetę sformułowanie jest dla wszystkich Polaków bolesne i obraźliwe, ponadto większość polskich historyków twierdzi, że używanie przymiotnika “polski” w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych lub zagłady jest niedopuszczalne ze względów zarówno historycznych, jak i moralnych. Sformułowaniem „polski obóz zagłady” oburzeni są także mieszkający w Niemczech Polacy.2022-05-01_122015

Jakby tego było mało, to 6-go maja żydowski portal “haGalil” (jak sam się opisuje: największy niemiecko-języczny portal z ponad 200.000 kliknięć dziennie) pisząc o wywózce portugalskich żydów napisał, o “polskim getcie”. Także w tym miejscu przypomnijmy wszystkim zainteresowanym, że to nie były “polskie getta”.2022-05-06_142210

Tego typu skandaliczne określenia są efektem tego, że Niemcy prowadzą od lat konsekwentną politykę historyczną, w której przerzucają część swojej winę na Polaków. “Sugestie, że niemieckie obozy były polskimi obozami jest wielkim kłamstwem – twierdzą przedstawiciele Polonii, którzy są przekonani, że aby się temu skutecznie przeciwstawić, musimy jako Polacy prowadzić prawidłową politykę historyczną.

Wam.