Tajny raport … pełny strachu.

poutine -echecHamburski tygodnik „Stern” ujawnia treść tajnego raportu Unii Europejskiej, w którym kreśli się katastroficzny scenariusz kryzysu ekonomicznego dla wszystkich krajów unijnych po ewentualnym wprowadzeniu wobec Rosji sankcji gospodarczych. Nic dziwnego, że kanclerz Angela Merkel o ewentualnym kolejnym kroku wprowadzenia takich sankcji mówi w nieokreślonej formie przyszłej.

Przesłany niemieckim władzom poprzez ich ambasadora przy UE dokument powstał w ramach opracowania prognoz skutków sankcji dla wszystkich 28 państw członkowskich. W tajnym raporcie UE – do jakiego dotarli dziennikarze „Sterna” – eksperci unijni kreślą katastroficzny scenariusz, jaki czeka kraje członkowskie, gdy zostaną nałożone sankcje gospodarcze na Rosję. Najbardziej stracą Niemcy, poprzez załamanie ich eksportu, którym grozi spadek wzrostu gospodarczego nawet o połowę. Eksperci Komisji Europejskiej ostrzegają w raporcie, że w przypadku ostrych sankcjach gospodarczych, wobec Putina, wszystkie kraje członkowskie muszą się liczyć z załamaniem obecnej koniunktury i wystąpieniem dużych strat finansowych.

Całość artykułu w następnym numerze Forum Polonjnego