Prof. Wiesław Binienda w Berlinie

Spotkanie z polonią berlińską niezależnego eksperta w Zespole Parlamentarnym badającym przyczyny katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010.

Spotkanie odbędzie się w środę, 18.06.2014, godz. 19:00, w Filmbühne am Steinplatz przy Hardenbergerstr. 12, Berlin-Charlottenburg.

WSTĘP WOLNY! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Profesor Wiesław Kazimierz Binienda  – doktor inżynierii mechanicznej, wykładowca, profesor na University of Akron, dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej (Department of Civil Engineering) w Kolegium Inżynierii (College of Engineering) University of Akron w Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych (od 2003 roku). Jest redaktorem naczelnym naukowego  kwartalnika  „Journal of Aerospace Engineering” wydawanego przez American Society of Civil Engineers (ASCE), współdyrektorem Gas and Turbine Research and Testing Laboratory w University of Akron.

Jest autorem licznych publikacji naukowych ( 2012: 79 publikacji), specjalizuje się w inżynierii materiałowej, metodach obliczeniowych w fizyce ciała stałego i ich zastosowaniach w lotnictwie i astronautyce (mechanika pękania materiałów złożonych, analiza elementów skończonych, analiza dynamiczna problemów udarowych, analiza zmęczeniowa, analiza związana z płynięciem materiałów). Jest laureatem wielu nagród: m.in. NASA – „Turning Goals Into Reality Award” w 2004 roku, za udział w badaniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa w konstrukcjach silników odrzutowych, w tym silnika GEnx czy też  ASCE -  m.in. „Outstanding Technical Contribution Award” w 2011 roku, za wybitny wkład w badania inżynieryjne związane z astronautyką.

W 2008 roku American Polish Engineering Association (APEA) uznało go za jednego z najbardziej zasłużonych naukowców amerykańskich polskiego pochodzenia.