Prof. Wiesław Binienda w Hamburgu

Ulotka_Spotkania_BiniendaSpotkanie z polonią hamburską niezależnego eksperta w Zespole Parlamentarnym badającym przyczyny katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 17.06.2014, godz. 18:30, Berliner Tor 7, sala 10.01 (10. piętro).

Dojazd: U-Bahn linia U1 do Lohmühlenstraße lub U-Bahn linia U2/U3/U4 do Berliner Tor:

dojazd

Prosimy o zgłoszenia na adres: redakcja@forum-polonijne.de

Profesor Wiesław Kazimierz Binienda  – doktor inżynierii mechanicznej, wykładowca, profesor na University of Akron, dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej (Department of Civil Engineering) w Kolegium Inżynierii (College of Engineering) University of Akron w Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych (od 2003 roku). Jest redaktorem naczelnym naukowego  kwartalnika  „Journal of Aerospace Engineering” wydawanego przez American Society of Civil Engineers (ASCE), współdyrektorem Gas and Turbine Research and Testing Laboratory w University of Akron.

Jest autorem licznych publikacji naukowych ( 2012: 79 publikacji), specjalizuje się w inżynierii materiałowej, metodach obliczeniowych w fizyce ciała stałego i ich zastosowaniach w lotnictwie i astronautyce (mechanika pękania materiałów złożonych, analiza elementów skończonych, analiza dynamiczna problemów udarowych, analiza zmęczeniowa, analiza związana z płynięciem materiałów). Jest laureatem wielu nagród: m.in. NASA – „Turning Goals Into Reality Award” w 2004 roku, za udział w badaniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa w konstrukcjach silników odrzutowych, w tym silnika GEnx czy też  ASCE -  m.in. „Outstanding Technical Contribution Award” w 2011 roku, za wybitny wkład w badania inżynieryjne związane z astronautyką.

W 2008 roku American Polish Engineering Association (APEA) uznało go za jednego z najbardziej zasłużonych naukowców amerykańskich polskiego pochodzenia.

Zapraszają:

KGP_logo_small201405-15_forum_logo_new