Jak zatrzymać wyludnianie?

oustostany w ostlandyJuż od lat demografowie i urbaniści biją na alarm twierdząc, że wschodnie Niemcy wyludniają się i starzeją w takim tempie, że za kilkadziesiąt lat z mapy mogą zniknąć nie tylko poszczególne osiedla, ale nawet całe miasta. Władza twierdzi, iż znalazła rozwiązanie tego problemu, dając liczne preferencje budowlane rodzinom wielodzietnym.

Federalny Urząd Statystyczny z Wiesbaden prognozuje, że 2060 roku w Niemczech będzie żyło o 40 procent osób mniej, niż obecnie. Dzisiejsze 82-milionowe Niemcy zmniejszą się do ok. 64 milionowego kraju. Ponadto kraj się znacznie zestarzeje, a w byłym NRD liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie wynosiła 65 proc. Ważną przyczyną takiego procesu jest wyludnianie się landów wschodnich. Dla przykładu miasto Magdeburg liczy dziś 230 tys. mieszkańców – to o prawie 60 tys. mniej niż przed zjednoczeniem Niemiec. Od początku lat 90. byłą NRD opuściło już 1,7 mln osób (10 proc.). Systematycznie ubywa ludzi, władze są zmuszone pozbywania się pustostanów. W byłej NRD w latach 90-tych i dwutysięcznych wyburzono ponad 250 tys. mieszkań.Rządy wielu landów znając problem starzenia się i wyludniania, szczególnie wszystkich poenerdowskich terenów postanowiły działać, uchwalając liczne przywileje dla rodzin wielodzietnych.

Z dziećmi taniej.

Pomysł m.in. polega na tym, aby rodziny wielodzietne miały możliwość zakupu gruntów, oraz domów po niższych cenach. Im więcej dzieci tym tańszy grunt pod budowę. Dla przykładu w Ludwigslust rodzice z jednym dzieckiem poniżej 14 roku życia kupując grunt (działkę budowlaną) od państwa otrzymują rabat 20 procent, ci z dwójką dzieci 25 procent. Wice burmistrz tej miejscowości Petra Billerbeck ma nadzieję, że takie postępowanie nakłoni młode wielodzietne rodziny do przyjazdu i osiedlania się na ich terenie. Podobne metody zamierza od 2016 roku zastosować gmina Greifswald czy Schwerin. To pierwsze miasto w budżecie na przyszły rok przeznaczyło na ten cel 150.000 euro. Jedynym ograniczeniem w otrzymaniu rabatu budowlanego będzie wiek rodziców – który nie może przekroczyć 45 lat. W tym wypadku na każde dziecko rodzina otrzyma 5 procent rabatu. Lokalne władze mają nadzieję, że takimi metodami wstrzymają wyludnianie swoich terenów.

Czesław Makulski