Medal Rodła ponownie w rękach prawowitych właścicieli.

20160311_144758Od 1985 roku Medal Rodła należał do władz PRL, którzy go wręczali często według własnych poglądów nie zwracając uwagi na rzeczywiste jego znaczenie (Otrzymał go m.in. komunistyczny zdrajca Polski Michał Rola-Żymierski – Info. IPN). Dopiero w tym roku medal przeszedł we właściwe ręce jakim jest Związek Polaków w Niemczech spod znaku Rodła.

Jak stwierdził w Sejmie RP inicjator ustanowienia Medalu Rodła Robert Matysiak odznaczenie to dopiero po ponad 25 latach od „wygaśnięcia” komunistycznej ustawy o jego nadawaniu, powróciło w symbolicznym znaczeniu do prawowitego właściciela – Związku Polaków w Niemczech. Od tego momentu „Medal Rodła” staje się najwyższym wyróżnieniem nadawanych w imieniu niemieckiej Polonii przez najstarszą Polską organizację jaka jest Związek Polaków w Niemczech. Oficjalnej prezentacji wraz z inauguracyjnym nadaniem Medalu dokonano w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, w obecności Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego oraz Marszałka Seniora Sejmu RP Pana dr. Kornela Morawieckiego, podczas Konferencji Berlin – Warszawa – wczoraj i dziś Związku Polaków w Niemczech spod znaku „Rodła“.

Medale z pierwszymi numerami rozdane.

Pierwsze Medale Rodła za wybitne zasługi na rzecz Związku Polaków w Niemczech, pielęgnowania historii i tradycji organizacji, okazywanie wsparcia i pomocy w promowaniu idei i wartości wpisanych w Znak Rodło otrzymali Dorota Arciszewska-Mielewczyk – poseł na Sejm RP, Michał Jach – poseł na Sejm RP, Prof. dr hab. Jan Sandorski (UAM), Wojciech Kwiatkowski (MKiDN), oraz Prof. Andrzej Koss (ASP). Medale z symbolicznymi pierwszymi numerami laureatom wręczyli przewodniczący ZPwN Jozef Malinowski, wiceprzewodnicząca Anna Wawrzyszko oraz Kanclerz Kapituły.20160311_144912

Awers Medalu –

Eksponuje Znak Rodła – kreślony linią – wpisany w prostokąt, którego autorka Joanna Kłopocka (1904-1982), Rodło w swym kształcie granicznym ukazuje stylizowany bieg Wisły – Kolebki Narodu Polskiego i Kraków – źródło kultury Polskiej. W centrum medalu znajduje się rycina Domu Polskiego w Bochum – obecnie siedziba Zarządu Głównego Związku Polaków w Niemczech, z prawej umieszczony na obwodzie medalu stylizowaną czcionką napis: Związek Polaków w Niemczech.int_6

Rewers Medalu –

Zawiera „Pięć Prawd Polaków” uchwalonych i uroczyście proklamowanych w niedzielę, 6 marca 1938 roku w czasie Kongresu Związku Polaków w Niemczech – w XV-lecie istnienia Związku – w obecności prawie sześciu tysięcy przedstawicieli Polskiej mniejszości w Niemczech.

Waldemar Maszewski, Hamburg.

Nr. 1 - wszyscy nagrodzeniNa zdjęciu Nr 1. od lewej: Marszałek Senior Sejmu RP dr. Kornel Morawiecki, prof. dr hab. Jan Sandorski (UAM), Arciszewska-Mielewczyk – poseł na Sejm RP, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Michał Jach – poseł na Sejm RP, Wojciech Kwiatkowski (MKiDN), prof. Andrzej Koss (ASP).