Wolność czy ostrożność?

Trwają w Niemczech dyskusje na temat polityki sanitarnej. Czy zaostrzać zaostrzenia społeczne, czy pozostawić je na obecnym poziomie, z może wzorem innych państw całkowicie je znieść?

2022-02-06_165939

Z jednej strony Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w dniu 06.02.2022 o ponad 133 tys. nowych przypadkach koronawirusa, a tygodniowa zachorowalność osiągnęła najwyższy od początku epidemii wskaźnik, przekraczając poziom 1400 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a drugiej coraz więcej obywateli chce zniesienia wszelkich obostrzeń. Należą do tej grupy m.in. przedstawiciele gastronomii, którzy wzywają rząd federalny i premierów krajów związkowych do opracowania ogólnokrajowego planu otwarcia dla ich branży. 49 proc. chce złagodzenia ograniczeń, 44 proc. jest temu przeciwna. 66 proc. nie chce już dalszych ograniczeń w kontaktach społecznych, a 53 proc. obywateli chce zniesienia tak zwanej zasady “2G” – czyli obowiązku pokazywania paszportu szczepionkowego, lub ozdrowieńca.

wam.