Jest nowy ambasador RP w Berlinie.

b13Jak informuje sekretarz stanu w MSZ ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej Szymon Szynkowski vel Sęk nowym ambasadorem RP w Niemczech będzie Dariusz Pawłoś.

Na stronach internetowych Szymon Szynkowski vel Sęk czytamy:

Zarekomendowałem wczoraj Komisji kandydaturę Pana Dariusza Pawłosia na stanowisko Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec.

Dariusz Pawłoś jest germanistą i dyplomatą, absolwentem filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiował też podyplomowo nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim.Dariusz Pawłoś w pracy

15 marca 2022 roku objął funkcję dyrektora zarządzającego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), gdzie w dwuosobowym, polsko-niemieckim zarządzie tej organizacji zasiadł obok niemieckiego dyrektora Stephana Erba.

b7W ostatnich 5 latach był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od października 2021 roku na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. W latach 2017-2021 był rzecznikiem prasowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie i kierownikiem Referatu ds. Komunikacji i Dyplomacji Publicznej.

Wcześniej przez ponad 20 lat działał na rzecz Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, którą od 2008 do 2017 roku kierował jako przewodniczący zarządu fundacji. W historii tej fundacji był najdłużej urzędującym prezesem zarządu.

Przez cały okres pracy i kierowania fundacją pozostawał w kontakcie z MSZ. W 2007 roku był kierownikiem Biura Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej, przez kilka kadencji był również przedstawicielem Rządu RP w międzynarodowym Kuratorium Fundacji Federalnej „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Z ważniejszych działań i osiągnięć Dariusza Pawłosia w czasie pracy w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” należy wymienić udział w międzynarodowych negocjacjach z przedstawicielami Rządu RFN, niemieckimi przedsiębiorstwami i Fundacją Federalną „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” na temat wypłat świadczeń dla obywateli polskich za pracę niewolniczą i przymusową na rzecz III Rzeszy oraz realizację wypłat podobnych świadczeń z austriackiego Funduszu „Pojednania, Pokoju i Współpracy” i z Funduszu Szwajcarskiego na rzecz Potrzebujących Ofiar Holocaustu/Shoah”, a także nadzór nad realizacją programu dokumentacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” oraz zakończoną sukcesem realizację międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Dariusz Pawłoś chętnie pracuje z młodzieżą, prowadził m.in. cykliczne wykłady dla studentów z zagranicy w ramach Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz warsztaty w Seulu dla The Northeast Asian History Foundation.

Oczywiście, czynnie posługuje się językiem niemieckim, a także angielskim i rosyjskim.

Biorąc pod uwagę predyspozycje kandydata, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz dotychczasowe doświadczenie, zarekomendowałem Pana Dariusza Pawłosia na stanowisko Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, a Komisja po wysłuchaniu autoprezentacji kandydata pozytywnie zaopiniowała Jego kandydaturę.