Posty w kategorii POLSKA I ŚWIAT

Trwa rekrutacja na II Forum Młodego P...

Trwa rekrutacja na II Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu
Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura oraz współpraca naukowa między uczelniami to zaledwie część tematów zaplanowanego na 18-22 września w Krasiczynie Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu. Prof. Zbigniew Krysiak PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ Instytutu Myśli Schumana Wydarzenie, które będzie odbywać się w [...]

(NIE) SOLIDARNY PAKT MIGRACYJNY

(NIE) SOLIDARNY PAKT MIGRACYJNY
Pomysł wprowadzenia mechanizmu obowiązkowej relokacji migrantów to de facto powrót do dyskusji z 2015 roku. Zadziwia, że pomimo oczywistej klęski polityki otwartych drzwi, jaką w UE forsowała wówczas kanclerz Angela Merkel, a także w obecnych okolicznościach wojny na Ukrainie i będącego jej następstwem kryzysu uchodźczego, pomysł ten odżywa z [...]

Unijne instytucje powinny być nadzoro...

Unijne instytucje powinny być nadzorowane przez organy konstytucyjne państw członkowskich
Spotkanie z delegacją Parlamentu Europejskiego w MEiN. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, odniosła się do problemów podnoszonych w petycjach oraz przedstawiła delegatom Parlamentu Europejskiego działania Minis [...]

Aby współzależność przekształciła się...

Aby współzależność przekształciła się w solidarność
Czy Niemcy są solidarne w Unii Europejskiej? W stosunku Niemców do Polaków zbyt mało jest świadomości naszej współzależności, a to utrudnia rozwój między nami solidarności. W początkach roku 2023 dyplomacja polska podejmowała liczne działania, aby skłonić sojuszników do przekazania walczącej Ukrainie czołgów Leopard. Najbardziej do tego trzeb [...]

Duch Rapallo przeszkodzi w rozwoju In...

Duch Rapallo przeszkodzi w rozwoju Inicjatywy Trójmorza?
Wie ein Vertrag mit den Deutschen Sowjetrussland aus der internationalen Isolation führte – Kanclerz Rzeszy Joseph Wirth, Walther Rathenau oraz delegacja sowiecka: Leonid Krasin, Gieorgij Cziczerin oraz Adolf Joffe (foto: archiwum) Kiedy Niemcy z sowiecką Rosją w 1922 roku zawarły układ w Rapallo, oburzył się cały świat, a Polska poważn [...]

Polska wyrasta na naturalnego lidera ...

Polska wyrasta na naturalnego lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej
XXIII Konferencja IDM: DLACZEGO ORLEN MUSI TŁUMACZYĆ SIĘ Z DOBRYCH WYNIKÓW? | J. Szewczak „Zmienia się geopolityka, zmieniają się geostrategie, Polska zaczyna być krajem bardzo istotnym w tym nowym układzie bezpieczeństwa na świecie” – mówił podczas 3. Samorządowego Kongresu Trójmorza Janusz Szewczak, członek zarządu PKN Orlen podkreślając, i [...]

Demokracja w UE – wizja Schuman...

Demokracja w UE – wizja Schumana a współczesność
W przestrzeni publicznej pojawiają się twierdzenia, jakoby Robert Schuman i inni jego współpracownicy w sposób nieintencjonalny stworzyli podwaliny pod współczesną, łamiącą traktaty Unię Europejską i popierali coś w rodzaju inżynierii społecznej poprzez wizję zniesienia państw narodowych czy próby tworzenia nowego człowieka europejskiego. Czy [...]

Co Niemcom przeszkadza w Polsce?

Co Niemcom przeszkadza w Polsce?
Polski rząd dąży do tego, aby celem strategicznym polskiej polityki morskiej było zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w krajowym PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej. Te ambitne i rozsądne cele napotykają na opory u naszych zachodnich sąsiadów, którzy oprotestowują wszystko, co jest z tym związane, czyli wszelkie pol [...]

Unia Europejska jak Związek Sowiecki ...

Unia Europejska jak Związek Sowiecki – postawiła na centralne zarządzanie. Czy podzieli jego los?
Foto internet: www.parezja.pl Unia Europejska najwyraźniej postanowiła powielić błędy Związku Sowieckiego i wprowadzić centralne sterowanie wszystkimi obszarami życia wspólnoty, począwszy od gospodarki, przez sprawy polityczne, a na społecznych skończywszy. Obserwując wprowadzane regulacje oraz wysuwane postulaty widać, że celem, do którego d [...]

Próba przejęcia przez UE kontroli nad...

Próba przejęcia przez UE kontroli nad polskimi lasami. Obajtek: To rozbiór Polski
Pan Bartłomiej Obajtek związany jest zawodowo z Lasami Państwowymi od ponad 19 lat. W 2002 roku ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, w 2004 roku – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji tejże uczelni. Karierę zawodową zaczął w 2002 roku jako stażysta w Nadleśnictwie Myślenice. “Nazywając sprawę jasno jest to rozbiór P [...]